Ψυχομετρική Αξιολόγηση - Συμβουλευτική
Edit Content
Ψυχομετρική Αξιολόγηση - Συμβουλευτική

Ανδρέας Αλεβίζος Λουμίτης

Ψυχολόγος, MSc
Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας

Απόφοιτος του τμήματος Ψυχολογίας του Canterbury Christ Church University, Canterbury, Ηνωμένο Βασίλειο (Bachelor of Science with Honours First Class in Psychology Science), με μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιατρική Σχολή Αθηνών στην “Αντιμετώπιση Εξαρτημένων Ουσιών – Εξαρτησιολογία” (ΠΜΣ) και εξειδίκευση στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας (Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής).

Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, Ψυχολόγος, MSc

Ανδρέας
Αλεβίζος Λουμίτης

Ψυχομετική Αξιολόγηση

WISC–V, WAIS-IV, T.A.T. - C.A.T., MMPI-2

Συμβουλευτική

Ψυχολογική Υποστήριξη

Ψυχομετρική Αξιολόγηση - Συμβουλευτική

ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ψυχομετρία είναι η εφαρμοσμένη επιστήμη που μελετά τη μέτρηση ψυχολογικών χαρακτηριστικών (π.χ. γνώσεις, ικανότητες, συμπεριφορά, προσωπικότητα, εκπαιδευτική επίδοση) με ερωτηματολόγια, δοκιμασίες (τεστ), κλίμακες.

Ψυχομετρικά Εργαλεία

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Η Συμβουλευτική είναι μια μέθοδος που βοηθά τους ανθρώπους να συζητήσουν και να σκεφτούν τα προσωπικά τους προβλήματα ώστε να ανακουφιστούν, να κατανοήσουν και να οδηγηθούν σε κάποια διέξοδο σε σχέση με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Αποτελεί μια εμπιστευτική διαδικασία με επίκεντρο τη συζήτηση.

Ανδρέας Αλεβίζος Λουμίτης

  • Προπτυχιακές σπουδές: Ψυχολογία στο Canterbury Christ Church University,  Ηνωμένο Βασίλειο (Bachelor of Science with Honours First Class in Psychology Science)
  • Mεταπτυχιακές σπουδές: Ιατρική Σχολή Αθηνών “Αντιμετώπιση Εξαρτημένων Ουσιών – Εξαρτησιολογία” (ΠΜΣ) και εξειδίκευση στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας (Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής).
error: Content is protected !!