Ψυχομετρική Αξιολόγηση - Συμβουλευτική
Edit Content
Ψυχομετρική Αξιολόγηση - Συμβουλευτική

Ανδρέας Αλεβίζος Λουμίτης

Ψυχολόγος, MSc
Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας

Απόφοιτος του τμήματος Ψυχολογίας του Canterbury Christ Church University, Canterbury, Ηνωμένο Βασίλειο (Bachelor of Science with Honours First Class in Psychology Science), με μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιατρική Σχολή Αθηνών στην “Αντιμετώπιση Εξαρτημένων Ουσιών – Εξαρτησιολογία” (ΠΜΣ) και εξειδίκευση στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας (Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής).

Ανδρέας Αλεβίζος Λουμίτης

Ψυχολόγος, MSc

Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας

ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ψυχομετρία

Η εφαρμοσμένη επιστήμη που μελετά τη μέτρηση ψυχολογικών χαρακτηριστικών.

Μέσω των ψυχομετρικών τεστ, η ψυχομετρία προσπαθεί να προβλέψει την ανθρώπινη συμπεριφορά, με στόχο την πρόληψη και την έγκαιρη αντιμετώπιση ψυχικών διαταραχών. Τα ψυχομετρικά τεστ μετρούν την παρούσα κατάσταση του ατόμου και έτσι βοηθούν στην κλινική αξιολόγηση του. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται και για την παρακολούθηση της εξέλιξης του θεραπευόμενου.

H διαδικασία της αξιολόγησης και της διάγνωσης στην ψυχοπαθολογία είναι πολύπλοκη και απαιτεί υψηλή εξειδίκευση. Επιπρόσθετα, απαιτεί τη χρήση εξειδικευμένων μεθόδων και μέσων και γνώση των πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών τους. Σε κάθε περίπτωση, η χρήση διαγνωστικών εργαλείων αποτελεί απαραίτητο στοιχείο της διαγνωστικής αξιολόγησης στα πλαίσια της πολυεπίπεδης προσέγγισης στη διάγνωση.

Στο γραφείο μας, η αξιολόγηση γίνεται με τη μέθοδο της κλινικής συνέντευξης, με έγκυρα και αξιόπιστα ψυχομετρικά εργαλεία για τα οποία διαθέτουμε εξειδίκευση και πιστοποίηση στη χρήση τους.

Η Ψυχομετρική Αξιολόγηση μπορεί να αφορά

  • την προσωπικότητα
  • την νοημοσύνη
  • τη γενική ψυχοπαθολογία
  • το άγχος
  • την κατάθλιψη
  • νευροψυχολογικές δοκιμασίες
  • τις εκπαιδευτικές επιδόσεις
  • την ποιότητα ζωής
  • τη σεξουαλική λειτουργία
  • το στυλ μάθησης και πολλά άλλα

WISC – V, Wechsler Intelligence Scale for Children

Ψυχομετρικές Δοκιμασίες Αξιολόγησης Νοημοσύνης για παιδιά

Η κλίμακα WISC-V θεωρείται παγκοσμίως το πλέον αξιόπιστο και έγκυρο ψυχομετρικό εργαλείο για την αξιολόγηση της γνωστικής ανάπτυξης των παιδιών.

WAIS - IV

Κλίμακας Νοημοσύνης για Ενήλικες

Η κλίμακα WAIS-IV είναι η συχνότερα χρησιμοποιούμενη κλίμακα αξιολόγησης ικανοτήτων των ενηλίκων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τ.Α.Τ. & Children's Appercept

Ψυχομετρικές Δοκιμασίες Αξιολόγησης Thematic Apperception Test

Το Τεστ Θεματικής Αντίληψης (Thematic Apperception Test-TAT) είναι ένα τεστ προσωπικότητας που ανήκει στην κατηγορία των προβολικών τεστ και αφορά ενήλικες.

To Children’s Apperception Test είναι ένα προβολικό τεστ το οποίο βοηθάει στην αξιολόγηση της προσωπικότητας του παιδιού και την ανίχνευση τυχόν συναισθηματικών δυσκολιών.

MMPI - 2

Τεστ Προσωπικότητας

Το τεστ προσωπικότητας MMPI-2 αποτελεί το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο εργαλείο για την αξιολόγηση της ενήλικης ψυχοπαθολογίας στον κόσμο.

error: Content is protected !!