Ψυχομετρική Αξιολόγηση - Συμβουλευτική
Edit Content
Ψυχομετρική Αξιολόγηση - Συμβουλευτική

Ανδρέας Αλεβίζος Λουμίτης

Ψυχολόγος, MSc
Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας

Απόφοιτος του τμήματος Ψυχολογίας του Canterbury Christ Church University, Canterbury, Ηνωμένο Βασίλειο (Bachelor of Science with Honours First Class in Psychology Science), με μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιατρική Σχολή Αθηνών στην “Αντιμετώπιση Εξαρτημένων Ουσιών – Εξαρτησιολογία” (ΠΜΣ) και εξειδίκευση στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας (Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής).

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η ιστοσελίδα www.psychometrico.gr (εφεξής «Ιστοσελίδα») είναι ιστότοπος με επωνυμία “PSYCHOMETRICO ”, του Ψυχολόγου Ανδρέα Αλεβίζου Λουμίτη, κατόχου άδειας ασκήσεως επαγγέλματος με αρ. πρωτ.980/1-03-21, που κατοικοεδρεύει επί της Λόντου 6, στο Περιστέρι, ΤΚ 12131, ΑΦΜ 159748218, ΔΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, τηλέφωνο 6985566813 . Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: alevizos@psychometrico.gr
Η Ιστοσελίδα παρέχει πληροφορίες για τις υπηρεσίες ψυχομετρίας και συμβουλευτικής που παρέχει ο κ. Αλεβίζος Λουμίτης Ανδρέας, άρθρα με θέματα γενικής ψυχολογίας και τη δυνατότητα επικοινωνίας με ηλεκτρονικά μέσα (email). Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, η χρήση του περιεχομένου της και η λήψη των υπηρεσιών της Επιχείρησης, υπόκεινται στις προϋποθέσεις χρήσης, όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω (στο εξής αναφερόμενες ως «Όροι»). Με την επίσκεψη στην Ιστοσελίδα, τη χρήση των πληροφοριών και εφαρμογών της καθώς και με τη λήψη των υπηρεσιών της Επιχείρησης, συμφωνείτε με τους όρους αυτούς.
Μέσω της Ιστοσελίδας, των τηλεφωνικών επικοινωνιών και των ηλεκτρονικών φορμών επικοινωνίας & εγγραφής, η Επιχείρηση μπορεί να συλλέγει πληροφορίες, προσωπικά δεδομένα χρηστών/επισκεπτών, όσων επιθυμούν να επισκεφθούν τον Ψυχολόγο κ. Αλεβίζο Λουμίτη Ανδρέα. Η Επιχείρηση επικοινωνεί αποκλειστικά με ενήλικες ή κηδεμόνες ανηλίκων που επιθυμούν να λάβουν τις υπηρεσίες ψυχολόγου. Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας καμία πληροφορία για ανήλικα άτομα (παιδιά) εκτός και εάν επικοινωνήσουν μαζί μας οι νόμιμοι κηδεμόνες τους για να συνεργαστούν με τον Ψυχολόγο. Δεν επιτρέπεται ο καθορισμός ραντεβού με τον Ψυχολόγο μέσω τρίτων, συγγενών ή άλλων προσώπων σύμφωνα με την αρχή εχεμύθειας του επαγγέλματος του Ψυχολόγου.

1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1.α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Κάθε φορά που επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα ή/και χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές της, η Επιχείρηση ενδέχεται να συλλέξει και να χρησιμοποιήσει δεδομένα που αφορούν στο πρόσωπό σας. Ένα μέρος αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητο για να μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και στις υπηρεσίες που παρέχει. Αποδέκτης των δεδομένων αυτών είναι αποκλειστικά η Επιχείρηση που θα τα χρησιμοποιήσει για το σκοπό της ολοκληρωμένης περιήγησής σας στην Ιστοσελίδα της και τη δημιουργία αποτελεσματικού διαύλου επικοινωνίας μαζί σας σχετικά με την ενδεχόμενη παροχή των υπηρεσιών της προς εσάς. Κατανοείτε και συμφωνείτε, ότι η Επιχείρηση ενδέχεται να χρειαστεί να αποκαλύψει ένα μέρος των δεδομένων αυτών σε τρίτα μέρη, προκειμένου να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως για παράδειγμα στα πλαίσια μιας δικαστικής διαδικασίας. Η Επιχείρηση δεν πρόκειται όμως να μοιραστεί τα δεδομένα σας με οποιονδήποτε τρίτον ή να τα χρησιμοποιήσει για άλλους εμπορικούς και προωθητικούς σκοπούς, εκτός και εάν λάβει τη ρητή συγκατάθεσή σας σε αυτό. Σε κάθε περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, να περιορίσετε την επεξεργασία τους, να τα επικαιροποιήσετε, διορθώσετε ή διαγράψετε (χωρίς χρέωση) σύμφωνα με τις σήμερα ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη και ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η διαγραφή δεδομένων μπορεί να καταστήσει εξ ορισμού αδύνατη την παροχή υπηρεσιών. Μπορείτε να ασκήσετε ανέξοδα τα παραπάνω δικαιώματά σας, όπως και ν` ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, επικοινωνώντας με την Επιχείρηση στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: alevizos@psychometrico.gr με τίτλο «PRIVACY». Μπορείτε επίσης ν` απευθυνθείτε στην ΑΠΔΠΧ χρησιμοποιώντας και τις ηλεκτρονικές φόρμες που παρέχει στην ιστοσελίδα της www.dpa.gr.
Η Επιχείρηση χρησιμοποιεί όλα τα απαραίτητα μέσα προστασίας της ασφάλειας και του απόρρητου των αρχείων που έχουν δημιουργηθεί από προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από την Ιστοσελίδα της, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το ΓΚΠΔ. Εντούτοις, η Επιχείρηση δεν ελέγχει τις λειτουργίες του Διαδικτύου και σας υπενθυμίζει ότι υπάρχει πιθανότητα κινδύνου όσον αφορά στο απόρρητο των δεδομένων τα οποία μεταδίδονται μέσω αυτού. Επιπροσθέτως, ενδέχεται τα μηνύματα του αποστέλλετε στην Επιχείρηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να μην είναι ασφαλή. Η Επιχείρηση συνιστά να μην της αποστέλλετε πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση όμως που επιλέξετε να το πράξετε, αποδέχεστε τον κίνδυνο οι εν λόγω πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα να υποκλαπούν, να χρησιμοποιηθούν με λάθος τρόπο ή να αλλοιωθούν από τρίτους. Εμείς καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια και έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέσα προκειμένου να μειώσουμε τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και αθέμιτης χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων, όπως πχ με τεχνολογίες κρυπτογράφησης. Ωστόσο, κανένα σύστημα δεν θεωρείται αδιάβλητο από κακόβουλες ενέργειες τρίτων.

1.β. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΕΤΕ & ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η Επιχείρηση διατηρεί αρχείο προσωπικών δεδομένων πελατών που είναι απαραίτητα για την επικοινωνία μαζί σας και την υλοποίηση των υπηρεσιών ψυχολόγου που εσείς ζητάτε μέσω της Ιστοσελίδας αυτής κάνοντας χρήση ηλεκτρονικών φορμών (όνομα, email, θέμα, μήνυμα). Η ακρίβεια και η αυθεντικότητα των στοιχείων που υποβάλλονται σε όλες τις περιπτώσεις αποτελεί ευθύνη των προσώπων που τα υποβάλλουν.

Γενικά, κατά την έναρξη της συνεργασίας μας, εσείς παρέχετε στην Επιχείρηση τα εξής δεδομένα για την παροχή υπηρεσιών ψυχολόγου και την έκδοση παραστατικών, όπως και για τυχόν βεβαιώσεις – γνωματεύσεις, τα οποία συλλέγονται από την Επιχείρηση υπό όρους εχεμύθειας και επαγγελματικού απορρήτου:
Α. Όνομα, Επώνυμο, Ημερομηνία Γέννησης, Διεύθυνση Κατοικίας, Τηλέφωνα, Διεύθυνση Ηλ. Ταχυδρομείου
Β. Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση, Επάγγελμα, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ.
Γ. Ιστορικό Συνεδριών, Δεδομένα Ψυχικής Υγείας

Τα παραπάνω στοιχεία σας, εξυπηρετούν αποκλειστικά τους παρακάτω σκοπούς:
Α. Την επικοινωνία με σκοπό την οργάνωση των συνεδριών και την παροχή των υπηρεσιών ψυχολόγου.
Β. Την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων, που περιλαμβάνει τη διαβίβασή τους σε λογιστή και τη χρήση τους ενώπιον των φορολογικών αρχών, όταν αυτό απαιτείται από το νόμο.
Γ. Την τήρηση επαγγελματικού αρχείου ψυχολόγου με ονοματεπώνυμο θεραπευόμενου, συνοπτική καταγραφή της πορείας των συνεδριών και στενογραφημένο ιστορικό/σημειώσεις/εκθέσεις που μπορεί να περιλαμβάνει δεδομένα της ψυχικής υγείας για σκοπούς τήρησης μεθοδολογίας της επιστήμης, δεοντολογίας και αυτοαξιολόγησης, δηλαδή για την προσήκουσα εκπλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Κατά την έναρξη παροχής των υπηρεσιών, η Επιχείρηση σας ζητά να συγκατατεθείτε εγγράφως στη χρήση και αποθήκευση των άνω στοιχείων σας, έχοντας υπόψη σας ότι η συγκατάθεσή σας αυτή μπορεί ν` ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

1.γ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Αποδέκτες των ως άνω προσωπικών δεδομένων σας είναι αποκλειστικά η Επιχείρηση ως υπεύθυνος επεξεργασίας και ο ψυχολόγος, η υπεύθυνη γραμματειακής υποστήριξης, ο εξωτερικός λογιστής (μόνο φορολογικά στοιχεία). Όσοι λειτουργούν ως εκτελούντες επεξεργασία για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας, δεσμεύονται πλήρως από επαγγελματικό απόρρητο, τις οδηγίες και εντολές του υπευθύνου επεξεργασίας και ανάλογες ρήτρες εμπιστευτικότητας. Όλοι οι παραπάνω, όπως και λοιποί εργαζόμενοι του υπευθύνου επεξεργασίας, δεσμεύονται από το επαγγελματικό απόρρητο, τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία και το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Ε.Ε. σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων, τις οδηγίες και εντολές του υπευθύνου επεξεργασίας και από ειδικές ρήτρες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας. Επίσης, για ένα μέρος των δεδομένων που είναι απαραίτητο για την έκδοση φορολογικών παραστατικών, αποδέκτες μπορούν να γίνουν επίσης οι δημόσιες αρχές (φορολογικές κλπ). Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεσμεύεται ότι δεν θα μεταβιβάσει ή γνωστοποιήσει ή μοιραστεί τα ανωτέρω δεδομένα προς οποιονδήποτε τρίτον, ενώ δεσμεύεται από το επαγγελματικό απόρρητο για το σύνολο των ανωτέρω δεδομένων. Ιδίως όσον αφορά τα δεδομένα ψυχικής υγείας, ιστορικό και περιεχόμενο συνεδριών, αποκλείεται σε κάθε περίπτωση η γνωστοποίηση των δεδομένων αυτών, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος σε συνδυασμό με τον σχετικό Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας των Ψυχολόγων.

1.δ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η Επιχείρηση, ως υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, διασφαλίζει τη συμμόρφωση της επεξεργασίας με το εφαρμοστέο Ελληνικό και Ευρωπαϊκό δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων και δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

1.ε. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ

Οι συνεδρίες λαμβάνουν χώρα με τον ψυχολόγο με απόλυτη ιδιωτικότητα και εχεμύθεια. Το αρχείο των προσωπικών δεδομένων και συνεδριών τηρείται αποκλειστικά από τον ψυχολόγο και κυρίως σε φυσική μορφή (έγχαρτο/χειρόγραφο). Το αρχείο αυτό είναι ασφαλισμένο και προσβάσιμο μόνο από τον ψυχολόγο. Ελάχιστο μέρος του αρχείου (κυρίως στοιχεία επικοινωνίας), ενδέχεται να τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή που αποθηκεύεται με ασφάλεια και είναι προσβάσιμο μόνο από τον ψυχολόγο και την υπεύθυνη γραμματειακής υποστήριξης. Σε κάθε περίπτωση, η τήρηση του αρχείου γίνεται μόνο με ενδεδειγμένους κανόνες ασφάλειας και διατηρησιμότητας, χωρίς παροχή πρόσβασης σε μη εξουσιοδοτημένους τρίτους και για όσο χρόνο είναι απαραίτητος για την ολοκλήρωση των συνεδριών (δηλαδή την παροχή υπηρεσιών), αλλά και για την τήρηση άλλων νόμιμων υποχρεώσεων, όπως για παράδειγμα οι υποχρεώσεις τήρησης επαγγελματικού αρχείου ψυχολόγου υπό τον οικείο Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας, οι υποχρεώσεις προς τις δημόσιες και φορολογικές αρχές κ.ά.

1.στ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα δικαιώματά σας, όπως αυτά απορρέουν από τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΓΚΠΔ), είναι:
• Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα: Το δικαίωμα να γνωρίζετε αν τα δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία, πώς και για ποιο σκοπό.
• Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων: Το δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων, αν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή.
• Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων (“δικαίωμα στη λήθη”): Το δικαίωμα να ζητήσετε διαγραφή ή κατάργηση των προσωπικών μου δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορεί να καταστεί αδύνατη η παροχή υπηρεσιών.
• Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων: Το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, όταν συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις.
• Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Το δικαίωμα να ζητήσετε ν` αποσταλούν τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτο (π.χ. ψυχολόγο ή άλλο επαγγελματία υγείας).
• Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας.
• Δικαίωμα ν` αναφερθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

1.η. COOKIES

Η Επιχείρηση ενδέχεται να χρησιμοποιήσει cookies στην Ιστοσελίδα αυτή με στόχο να σας παρέχει ταξινομημένες πληροφορίες κάθε φορά που συνδέεστε με την Ιστοσελίδα, καθώς επίσης να διευκολύνει τη διαχείριση/χρήση της Ιστοσελίδας εκ μέρους σας, αλλά και για στατιστικούς σκοπούς. Δεν χρησιμοποιούμε ωστόσο cookies τρίτων, δηλαδή για λόγους διαφήμισης και προώθησης τρίτων παρόχων προϊόντων ή/και υπηρεσιών. Κατά την είσοδό σας στην Ιστοσελίδα μας σας ζητείται θετική ενέργεια συνέχισης πλοήγησης (πάτημα «κουμπιού»), αφού έχετε ενημερωθεί και συγκατατεθεί στη χρήση των cookies. Κάνοντας επομένως χρήση αυτής της επιλογής και χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας μας, συγκατατίθεστε στη χρήση cookies από εμάς και στη σχετική επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο και εξουσιοδοτείτε την αποθήκευση παρόμοιων cookies και τη χρήση τους από της Επιχείρηση για τους σκοπούς που προαναφέρθηκαν. Σε κάθε περίπτωση και όσον αφορά τα cookies ειδικότερα, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή τροποποιώντας τις σχετικές ηλεκτρονικές ρυθμίσεις της μηχανής αναζήτησής σας, όπως και με απλή διαγραφή τους από τη μηχανή αναζήτησης και τον υπολογιστή σας.

1.θ. ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η Επιχείρηση σας δίδει τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε με τον Ψυχολόγο μέσω ηλεκτρονικών φορμών επικοινωνίας. Τα μηνύματα λαμβάνει αποκλειστικά ο Ψυχολόγος. Τα δεδομένα που συμπληρώνονται, δηλώνονται με δική σας ευθύνη. Εφόσον αποστέλλετε μήνυμα (επικοινωνία, ερώτηση, αίτημα) χρησιμοποιώντας τις σχετική φόρμα και συμπληρώνετε τα προσωπικά σας στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email) συγκατατίθεστε ρητά με την χρήση των δεδομένων αυτών από την Επιχείρηση. Η Επιχείρηση θα χρησιμοποιήσει τα στοιχεία και δεδομένα που δηλώνετε για να επικοινωνήσει μαζί σας και να υλοποιήσει οποιαδήποτε τυχόν εντολή σας. Η Επιχείρηση έχει λάβει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας των στοιχείων αυτών. Μπορείτε να αιτηθείτε διαγραφής των στοιχείων σας οποιαδήποτε στιγμή, γνωρίζοντας ότι αυτό πιθανόν να εμποδίσει την παροχή της υπηρεσίας από πλευράς της Επιχείρησης.
ΔΕΝ ορίζονται ραντεβού με Ψυχολόγο μέσω φορμών επικοινωνίας.

1.ι. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ (NEWSLETTER)

Η Ιστοσελίδα δεν παρέχει την δυνατότητα και επιλογή σε εσάς να εγγραφείτε σε λίστα τακτικών ενημερώσεων της Επιχείρησης (newsletter).

2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Τα στοιχεία που περιέχονται στην Ιστοσελίδα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: πληροφορίες, κείμενα, εικόνες, ήχοι, λογότυπα και γενικότερα κάθε είδος δεδομένα, στο εξής αναφερόμενα ως το «Περιεχόμενο») καθώς επίσης και η ίδια η Ιστοσελίδα, προστατεύονται από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και οι όποιες βάσεις δεδομένων παραμένουν στην αποκλειστική κατοχή της Επιχείρησης, η οποία διατηρεί όλα τα δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και κάθε άλλου δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας) σχετικά με όλες τις πληροφορίες που παρέχονται στην Ιστοσελίδα ή μέσω αυτής (συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών και λογότυπων). Κάθε ολική ή μερική εξαγωγή, επανάχρηση, αναπαραγωγή, αναπαράσταση ή τροποποίηση όλου ή μέρους του Περιεχομένου για σκοπούς άλλους πέρα από προσωπικούς και αυστηρά ιδιωτικούς (μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται συγκεκριμένα και τυχόν έκθεση στο κοινό ή οποιαδήποτε εμπορική χρήση) απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη ρητή εξουσιοδότηση από την Επιχείρηση. Κάθε ποσοτική ή ποιοτική ουσιαστική εξαγωγή ή επανάχρηση όλων ή μέρους των δεδομένων τα οποία περιέχονται στην Ιστοσελίδα απαγορεύεται, ακόμα και για ιδιωτική χρήση. Επιπλέον, κάθε επαναλαμβανόμενη και συστηματική εξαγωγή ή επανάχρηση οποιουδήποτε ποσοτικά ή ποιοτικά μη ουσιαστικού μέρους του περιεχομένου της Ιστοσελίδας απαγορεύεται, ακόμη και για ιδιωτική χρήση, όταν παρόμοιες ενέργειες υπερβαίνουν τους συνήθεις όρους χρήσης της Ιστοσελίδας. Είστε εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι για τη χρήση που κάνετε όσον αφορά στο Περιεχόμενο που εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων και των τρίτων μερών.
Τα σήματα κατατεθέντα και τα λογότυπα της Ιστοσελίδας αποτελούν ιδιοκτησία της Επιχείρησης. Κάθε επανάχρηση, οποιασδήποτε μορφής αυτών των λογοτύπων και των σημάτων κατατεθέντων απαγορεύεται, εκτός αν έχετε λάβει εξουσιοδότηση από την Επιχείρηση ή από κάποιο τρίτο μέρος που έχει στην κατοχή του παρόμοια λογότυπα και σήματα κατατεθέντα. Καμία αναφορά στην Ιστοσελίδα δεν δύναται να ερμηνευθεί ως παραχώρηση δικαιωμάτων σε εσάς όσον αφορά στα λογότυπα και τα σήματα κατατεθέντα τα οποία αναφέρονται παραπάνω. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες της Ιστοσελίδας και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Έργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που συγκαταλέγονται στην Ιστοσελίδα έχουν τεθεί καλόπιστα και για λόγους ενημέρωσης. Ευνόητο είναι, ότι θα αφαιρεθούν εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους.

3. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να αναστέλλει και / ή να διακόπτει οποιαδήποτε στιγμή, περιστασιακά ή οριστικά, όλο ή μέρος της Ιστοσελίδας, να ενημερώνει ή να διορθώνει τις πληροφορίες που διατίθενται σε αυτή, ή να προβαίνει σε βελτίωσή της, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η Επιχείρηση δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή της Ιστοσελίδας ή της πρόσβασης σε αυτή. Προκειμένου να εμποδίσει την εξάπλωση των ιών των υπολογιστών ή άλλων επιβλαβών προγραμμάτων, η Επιχείρηση καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εφαρμογή των τεχνικών εκείνων μέσων που είναι συμβατά με τα τρέχοντα πρότυπα. Παρόλα αυτά, δεδομένης της δομής του Διαδικτύου και της ταχύτητας με την οποία εξελίσσεται, η Επιχείρηση δεν είναι σε θέση να παρέχει εγγυήσεις όσον αφορά στην παντελή απουσία ιών ή άλλων επιβλαβών προγραμμάτων. Επομένως, προκειμένου να μειωθούν οι κίνδυνοι, αποτελεί δική σας ευθύνη το να αποθηκεύετε τακτικά τα δεδομένα σας πριν τη σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο καθώς επίσης και το να εγκαθιστάτε τα κατάλληλα μέτρα καταπολέμησης των ιών (antivirus προγράμματα).

4. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ

Σύμφωνα με τις εφαρμοστέες ρυθμιστικές διατάξεις, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ρητά ότι: Η Ιστοσελίδα προσφέρεται σε εσάς «ΩΣ ΕΧΕΙ» και είναι προσβάσιμη ανάλογα με τη διαθεσιμότητα της, χωρίς να υπάρχει σαφής ή υποβόσκουσα εγγύηση οποιασδήποτε μορφής από την πλευρά της Επιχείρησης, καθώς επίσης και ότι αναλαμβάνετε όλη την ευθύνη αλλά και τον κίνδυνο όσον αφορά στη χρήση της Ιστοσελίδας. Η Επιχείρηση δεν παρέχει καμία υπόσχεση ή εγγύηση ότι η Ιστοσελίδα θα αποδώσει με τον προσδοκώμενο τρόπο, χωρίς διακοπές και σφάλματα, ούτε ότι αυτές οι διακοπές και τα σφάλματα θα επιδιορθώνονται. Η Επιχείρηση δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση, σαφή ή υποβόσκουσα, όσον αφορά στην ακρίβεια, την εξάντληση και τη συμβατότητα των πληροφοριών στις οποίες έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα με σκόπιμη χρήση του. Κάθε είδους υλικό που κατεβάζετε ή αποκτάτε με οποιονδήποτε τρόπο πραγματοποιείται δικό σας κίνδυνο και ρίσκο. Η Επιχείρηση δεν θα θεωρείται υπεύθυνη για τυχόν ζημιές που θα υποστεί ο υπολογιστής σας. Επίσης, η Επιχείρηση δεν ελέγχει τις λειτουργίες του Διαδικτύου και σας υπενθυμίζει ότι υπάρχει πιθανότητα κινδύνου τόσο όσον αφορά στο απόρρητο των δεδομένων ή άλλων εμπιστευτικών στοιχείων τα οποία μεταδίδονται μέσω αυτού ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όσο και στη λήψη όσων πληροφοριών που θέλετε να φθάσουν σ` εμάς, διότι μπορούν να υποκλαπούν, να χρησιμοποιηθούν με λάθος τρόπο ή να αλλοιωθούν από τρίτους. Στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από τις ισχύουσες νομικές ή ρυθμιστικές διατάξεις, η Επιχείρηση αποποιείται κάθε ευθύνη για άμεσες ή έμμεσες ζημίες, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται συγκεκριμένα: απώλεια κέρδους, πελατών, δεδομένων, ή απόρρητης ιδιοκτησίας που ενδέχεται να προκύψει λόγω της χρήσης της Ιστοσελίδας (ή λόγω της αδυναμίας χρήσης της ή μετάδοσης πληροφοριών μέσω αυτής, ηλεκτρονικών φορμών ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ). Επιπλέον, η Επιχείρηση δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά στις υπηρεσίες στις οποίες έχετε πρόσβαση μέσω του Διαδικτύου. Η Επιχείρηση αποποιείται κάθε ευθύνη για οτιδήποτε προκύπτει και οφείλεται σε χρήση της Ιστοσελίδας η οποία δεν γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της. Επιπλέον, η Επιχείρηση διατηρεί κάθε νόμιμο δικαίωμα να ελέγχει, περιορίζει και διαγράφει ό,τι δεν σχετίζεται με την ορθή χρήση της Ιστοσελίδας με σκοπό να διαφυλάξει την σωστή και προβλεπόμενη χρήση της. Η Επιχείρηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται και κατά συνέπεια δεν ευθύνεται (ούτε καν από αμέλεια) για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη ή/και σε οιονδήποτε τρίτο, από την χρήση και τις πληροφορίες του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών του. Οποιαδήποτε πληροφορία περιλαμβάνεται ή αναφέρεται στην παρούσα Ιστοσελίδα είναι απλώς ενδεικτική και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως συμβουλή ή προτροπή. Για εξατομικευμένες συμβουλές επικοινωνήστε με κάποιον επαγγελματία ψυχικής υγείας. Κανένα μέρος του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών/επισκεπτών κατόπιν προσωπικής αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης της Επιχείρησης.

5. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους για άλλες ιστοσελίδες του Διαδικτύου (κυρίως ενημερωτικού χαρακτήρα και σχετικών με το αντικείμενο της Επιχείρησης). Η Επιχείρηση δεν αναλαμβάνει την ευθύνη όσον αφορά στο περιεχόμενο των άλλων ιστοσελίδων που ενδέχεται να έχετε πρόσβαση μέσω των συνδέσμων που προσφέρονται από την Ιστοσελίδα. Η παρουσία ενεργών συνδέσμων στην Ιστοσελίδα δεν σημαίνει με κανέναν τρόπο ότι η Επιχείρηση ελέγχει ή εγκρίνει το περιεχόμενό τους. Η Επιχείρηση δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων που παραπέμπουν οι σύνδεσμοι αυτή. Οι σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τόπου, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων και ουδεμία φέρει η Επιχείρηση για το περιεχόμενο τους και οιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

6. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από την ελληνική νομοθεσία, όπως και το ΓΚΠΔ ως προς τα προσωπικά δεδομένα. Οποιαδήποτε αντιδικία προκύψει από τη χρήση της Ιστοσελίδας εμπίπτει στη δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων και πιο συγκεκριμένα αυτών της Αθήνας. Οι ως άνω όροι, αποτελούν συμφωνία που υφίσταται μεταξύ των Πελατών (δηλαδή εσάς) και της Επιχείρησης όσον αφορά την Ιστοσελίδα της και συμπληρώνουν οποιαδήποτε άλλη πιθανή συμφωνία ενδέχεται να υπάρξει μεταξύ μας, όπως για παράδειγμα αυτή της παροχής των υπηρεσιών της Επιχείρησης προς εσάς. Η Επιχείρηση μπορεί να τροποποιήσει τους Όρους Χρήσης & την Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Κάθε τροποποίηση θα φέρει ημερομηνία τελευταίας έκδοσης και από τη στιγμή που οι αλλαγές δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα, θεωρείται αυτόματα ότι γίνονται δεκτές χωρίς όρους από εσάς. Η Επιχείρηση θα ανακοινώνει τυχόν αλλαγές στην παρούσα πολιτική, ωστόσο η είναι δική σας υποχρέωση να επισκέπτεστε και να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα την Ιστοσελίδα για τυχόν αλλαγές. Η χρήση των υπηρεσιών της Επιχείρησης, συνεπάγεται την αποδοχή των όρων χρήσης, της πολιτικής των προγραμμάτων της και της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ημερομηνία Τελευταίας Έκδοσης: Ιούνιος 2020

error: Content is protected !!