Ψυχομετρική Αξιολόγηση - Συμβουλευτική

Ανδρέας Αλεβίζος Λουμίτης, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας – Ψυχομετρικά εργαλεία: WISC–V, WAIS-IV, T.A.T. – C.A.T., MMPI-2 – Λόντου 6, ΠεριστέριΤ.Κ. 12131.