Ψυχομετρική Αξιολόγηση - Συμβουλευτική
Edit Content
Ψυχομετρική Αξιολόγηση - Συμβουλευτική

Ανδρέας Αλεβίζος Λουμίτης

Ψυχολόγος, MSc
Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας

Απόφοιτος του τμήματος Ψυχολογίας του Canterbury Christ Church University, Canterbury, Ηνωμένο Βασίλειο (Bachelor of Science with Honours First Class in Psychology Science), με μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιατρική Σχολή Αθηνών στην “Αντιμετώπιση Εξαρτημένων Ουσιών – Εξαρτησιολογία” (ΠΜΣ) και εξειδίκευση στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας (Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής).

Η Σημασία των Τεστ Προσωπικότητας στην Ψυχική Υγεία

Η Σημασία των Τεστ Προσωπικότητας στην Ψυχική Υγεία

Τα τεστ προσωπικότητας αποτελούν ισχυρό εργαλείο στον χώρο της ψυχολογίας, χρησιμοποιούμενο από εξειδικευμένους ψυχολόγους με άδεια άσκησης επαγγέλματος. Η εφαρμογή τους διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη μελέτη της διανοητικής λειτουργίας, την…

Νοομετρική Αξιολόγηση: Καθοριστικό Εργαλείο για Στοχευμένες Θεραπευτικές Παρεμβάσεις

Νοομετρική Αξιολόγηση: Καθοριστικό Εργαλείο για Στοχευμένες Θεραπευτικές Παρεμβάσεις

Η νοομετρική αξιολόγηση αναδεικνύεται ως καίριο εργαλείο στον χώρο της ψυχολογίας, διαδραματίζοντας κομβικό ρόλο στον σχεδιασμό εξατομικευμένων θεραπευτικών προγραμμάτων. Πέραν της απλής μέτρησης του πηλίκου, τα νοομετρικά τεστ παρέχουν πολυεπίπεδη…

Ψυχομετρική Αξιολόγηση: Το Κλειδί για Εξατομικευμένη Θεραπεία

Ψυχομετρική Αξιολόγηση: Το Κλειδί για Εξατομικευμένη Θεραπεία

Η ψυχομετρική αξιολόγηση αποτελεί τη βασική διαδικασία για τον σχεδιασμό ενός ατομικού και εξατομικευμένου θεραπευτικού προγράμματος. Στον κόσμο της ψυχολογίας, η ψυχομετρία αναδύεται ως ένα ισχυρό εργαλείο για την κατανόηση…

Η Σημασία της Ψυχομετρικής Αξιολόγησης στη Σύγχρονη Ψυχολογία

Η Σημασία της Ψυχομετρικής Αξιολόγησης στη Σύγχρονη Ψυχολογία

Η ψυχομετρία, ή αλλιώς η ψυχομετρική αξιολόγηση, αποτελεί ένα απολύτως ζωτικό εργαλείο στον τομέα της ψυχολογίας και της ψυχικής υγείας. Στη σημερινή εποχή, όπου οι προκλήσεις και οι πίεσεις που…

error: Content is protected !!